+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 12:13  توسط فرزاد  | 

 تصاویر 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 13:3  توسط فرزاد  | 

دروغ نگوییم،
تهمت نزنیم،
مؤدب باشیم،
صادق باشیم،
انتقاد پذیر باشیم،
دیگران را آزار ندهیم،
وجدان داشته باشیم،
از کسی بت نسازیم،
نظافت را رعایت کنیم،
از قدرت سوء استفاده نکنیم،
پشت سر کسی غیبت نکنیم،
به عقاید همدیگر احترام بگذاریم،
مسؤلیت اشتباهاتمان را بپذیریم،
به قومیت و ملیت کسی توهین نکنیم،
به ناموس دیگران چشم نداشته باشیم و
در مورد دیگران قضاوت و پیش داوری نکنیم....

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:50  توسط فرزاد  | 

 توضيحات محصول دلخواه را از سايت ما برداشته و به دلخواه و سليقه خودتان کار کنید

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:45  توسط فرزاد  | 

برید حالشو ببرید

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:43  توسط فرزاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:41  توسط فرزاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:32  توسط فرزاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:30  توسط فرزاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:28  توسط فرزاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آبان 1393ساعت 12:17  توسط فرزاد  |